Adreces i telèfons d'interès al poble Adreces i telèfons d'interès al poble

Emergències 112112 Col·legi Joan Veny i Clar971.652.194  
UVI060 Col·legi Fr Joan Ballester971.650.821  
Bombers085 IBAB971.652.662  
Guàrdia Cívil971.650.274 IES Damià Huguet971.160.085  
PAC971.651.270    
Funerària609.678.888    
Fogaiba (Campos)971.650.332    
Convent Monges SSCC971.650.848     
Rectoria971.650.003     
Correus (Campos)971.650.164    
Notaria971.650.728