Equip de Govern de la Corporació Municipal


1. Francisca Porquer Manresa, batlessa.
Àrees de Cultura, Protocol, Coordinació de regidories i Policia Local.
Suport a les àrees de Turisme i Funció Pública.

2. Sebastià Sureda Mas, primer tinent de batle.
Àrees d'Urbanisme, Activitats, Hisenda i Servei d'aigües.
Suport a l'àrea de Policia Local.

3. Jaume Vidal Pons, segon tinent de batle.
Àrees d'Esports, Protecció Civil i Joventut.
Suport a l'àrea de de Participació Ciutadana.

4. Aina Maria Manresa Monserrat, tercera tinent de batle.
Àrees de Serveis socials, Mercats, Fires i Festes.
Suport a l'àrea de Comerç.

5. Rafel Adrover Obrador, quart tinent de batle.
Àrees de Medi Ambient i Platges, Sanitat i Comerç.
Suport a l'àrea de Manteniment d'edificis municipals.

6. Inès Nicolau Lladó, cinquena tinent de batle.
Àrees de Persones Majors i Participació Ciutadana.
Suport a l'àrea de Cultura.

7. Carmen Marín Barceló, regidora.
Àrees d'Educació, Infantesa i Turisme.
Suport a les àrees de Fires i Festes i Joventut.
Representant als Consells escolars dels centres del municipi.

8. Sebastià Bonet Rigo, regidor.
Àrees de Brigada municipal, Obres, Patrimoni, Manteniment d'edificis municipals i Sector primari.
Suport a l'àrea de Servei d'aigües.

9. Clara Roig Miramontes, regidora.
Àrea de Funció pública.
Suport a l'àrea de Protocol.

10. Julià Jaume Ginard, regidor.
Àrees de Sa Ràpita, Ses Covetes, Cementeri i Camins rurals.
Suport a les àrees de Medi Ambient, Obres, Patrimoni, Manteniment d'edificis municipals.

 

Decret nomenament delegats d'àrees
publicat al BOIB núm. 83, de 22 de juny de 2019

 

Regidors


Francisco Luís Blasco Querol

Bartomeu Adrover Vila

Margalida Burguera Adrover

Anabel Riveras Tobía

Jaume Adrover Fuster

Lorenzo Tapia Romero

Catalina Servera Sánchez