El poble El poble

En el terme municipal de Campos hi podem trobar tres nuclis de població: Campos, sa Ràpita i ses Covetes. El que està més arrelat i té més activitat és la vila de Campos, que va ser fundada l’any 1300 pel rei Jaume II, i sempre ha estat el nucli més poblat. Sa Ràpita i ses Covetes, per ser nuclis costaners no varen tenir gran interès fins a la dècada dels 70 del segle passat, moment en el qual el turisme fa que els mallorquins comencen a mirar cap a la mar. Durant molt de segles, viure prop de la ribera era un perill i únicament els pescadors hi tenien el seu medi de vida.

El municipi de Campos era un poble agrícola i ramader. Els horts produïen, els molins omplien els safarejos i no faltava la pastura per a les vaques productores de llet. Aquesta riquesa agrària i ramadera va fer que els campaners, a diferència d’altres pobles, no tenguessin pressa per adaptar el seu municipi a les demandes turístiques. Aquest fet que pot ser hagi pogut perjudicar el desenvolupament econòmic ha fet que avui les costes campaneres siguin de les menys danyades de Mallorca i que disposin d’un arenals de gran riquesa paisatgística.