Enviament de la factura a través del punt general d'entrada Enviament de la factura a través del punt general d'entrada

Enviament de la factura a través del punt general d'entrada

Un punt general d'entrada de factures electròniques és una finestreta electrònica única d'entrada de totes les factures electròniques dirigides a una determinada administració (Administració General de l'Estat, Comunitat Autònoma o entitat local).

Les factures electròniques adreçades a l'ajuntament s’envien a través d’internet al FACe.
www.facturae.gob.es/face/Paginas/FACE.aspx

L'enviament de la factura electrònica es realitzarà a través d'Internet. Els mètodes més habituals són:
• A través del portal web del punt general d'entrada de les factures electròniques.
• Mitjançant la connexió automàtica entre el programa informàtic o el servei de facturació electrònica i el punt general d'entrada de les factures electròniques.

Els punts generals d'entrada de factures electròniques, a part de facilitar l'enviament de factures, us permetran conèixer l'estat de tramitació de les seves factures.

Molt important: l'enviament de la factura electrònica al punt general d'entrada produirà el seu registre automàtic en un registre electrònic administratiu, satisfent així l'obligació que totes les factures dirigides a les AA.PP. hagin de registrar-se en un registre administratiu.