Actualitat a Campos Actualitat a Campos

Llega700 informa d'un nou servei de telecomunicacions a Campos

L'entitat "llega700" ens avisa que durant març i abril s'activarà un nou servei mòbil de nova generació a Campos damunt la banda de freqüència de 700 Mhz.

Aquest fet pot interferir amb la correcta recepció de senyal de la Televisió Digital Terrestre (TDT). Per a qualevol informació i sobre tot en cas de possibles incidències amb interferències es posa a disposició l'adreça de correu ayuda@llega700.es i el telèfon 900 833 999.

L'entitat "llega700" gestiona les incidències en la recepció de la senyal TDT provocada per l'activació de les tecnologies de banda de 700 Mhz de forma gratuïta pels usuaris.