L'Ajuntament L'Ajuntament

L’any 1300, Jaume II, sobirà del Regne de Mallorca disposà la creació i l’ordenació jurídica i administrativa de la vila de Campos. D’aquesta manera va néixer la Universitat de Campos, que estava formada pels jurats i un Consell compost per un nombre determinat de prohoms que representaven les diferents categories socials.

Aquest model municipals va perviure fins a la primera meitat del segle XVIII. La aplicació del Decret de Nova Planta va provocar profunds canvis a les estructures municipals i va donar lloc al model municipal que avui coneixem com Ajuntament. 

Actualment, el nostre Ajuntament està format per un consistori de 17 regidors, dels quals 10 tenen delegacions. A l’apartat regidories podreu ampliar cada una d’aquestes funcions.