Llocs d'interès Llocs d'interès

Indrets d'interès historicoartístic, cultural i natural

Jaciments arqueològics
— Coves funeràries d’època pretalaiòtica, com per exemple: Ses Talaies, Son Toni Amer, Morro de Son Coves, Son Xorc o la de s’Illa Gavina (c. 1.700-1200 a. de C.).
— El Talaiot de Son Baco, pertany a la cultura talaiòtica (c. 1200-123 a. de C.)
— Factoria púnico-ebusitana (terç final del segle III a. de C.), enclavada a la platja des Trenc.
— Son Fadrinet (segona meitat del segle VI), basílica paleocristiana amb baptisteri independent.

Casa de la Vila
Documentada des de principis del segle XV amb ampliació posteriors (1649 i diverses en el segle XX).

Aljub de la Font Santa
Construït en 1671, com així ho testimonia un escut d’armes de la Vila situat sobre el vèrtex de la finestra del costat de mestral.

Museu de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors
El museu de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors (s. XX) es troba situat en les dependències conventuals i casa-mare de la fundadora de l’orde i, a la vegada, filla il•lustre de Campos: sor Maria Rafela, en el segle Sebastiana Lladó Sala. El Museu atresora i exposa objectes pertanyents o relacionats amb la fundadora, tals com manuscrits del seu puny i lletra, materials didàctics emprats en la seva època de mestra d’escola, llibres personals, gravats i un seguit d’objectes procedents d’altres pobles i cultures en els que hi tenen presència les missioneres dels Sagrats Cors.

A l'esquerra trobareu més ampliada la informació dels principals elements patrimonials de Campos.