Museus i exposicions Museus i exposicions

Museus i exposicions a Campos.

Durant tot l'any es pot visitar el museu de la Parròquia de sant Julià  i el museu dedicat a sor Maria Rafela al Convent dels Sagrats Cors de Jesús i Maria

Periòdicament hi ha exposicions al Casal Can Pere Ignasi d'artistes campaners i també forans.

Vista del interior de la Parròquia de sant Julià:

Vista del interior del museu dels Sagrats Cors: