Patrimoni etnològic i arqueològic Patrimoni etnològic i arqueològic

- Sínia, ubicació: rústica. Antiga sínia de Can Campos del segle XIX-XX. Restaurada recentment.

- Poblat talaiòtic des Cap des Sol, jaciment arqueològic: rústica. Poblat talaiòtic des Cap des Sol. És tracta de les restes d’un dels poblats més importants del terme de Campos. Es poden observar restes de la muralla i d’estructures prehistòriques com habitacions. Aquests poblats els podem situar entorn el 900 aC.

- Naviforme des Tancat Vell, jaciment arqueològic: rústica. Naviforme des Tancant Vell. Es tracta de les restes d’una antiga construcció prehistòrica coneguda com naveta. El seu nom és degut a la seva forma d’U allargada recordant la quilla d’un vaixell. Aquestes construccions cronològicament se situen entorn el 1500 aC.

- Escar d’en Pere Ignasi, escar: rústica. Escar d’en Pere Ignasi. Realitzat amb pedra i cobert per una volta de marès. La seva entrada formà un arc rebaixat “escarser". Les parets es troben enclotades dins la roca excavada. Pot datar-se entorn el segle XX.

- Escar d’en Xesc Pansa, escar: rústica. Escar d’en Xesc Pansa, construït dins una antiga pedrera. Gràcies a un plet de 1902 és sap que ja hi existia un varador. Presenta una forma compacta i rectangular amb una gran porta orientada al mar.

- Escar de n’Orell, de Can Mas, de Junça i des Cimenteri, escar: rústica. Conjunt aïllat d’escars de n’Orell, de Can Mas, de Junça i des Cimenter. Són de forma rectangular i s’adossen entre ells, construïts amb pedra arenisca de la zona. Els quatre conserven la rampa anterior d’accés de les barques. Són del segle XX.

- Conjunt d’escars d’en Nebot, escar: rústica. Conjunt des quatre escars d’en Nebot, foren construïts cap al 1949 per Antoni Nebot Ballester. Són de planta rectangular d’un sol cos, amb coberta plana i adossats entre ells.

- Escar d’en Torrer, escar: rústica. Escar d’en Torrer, construcció molt elaborada. Presenta una planta rectangular amb coberta a doble vessant. A aquests se li adossa per la part posterior una altra estructura, una habitació amb xemeneia. L’escar presenta el típic arc escarser i el seu terra es troba enllosat. El conjunt fou construït entorn 1850-55.

- És Clot de s’arena, cantera: rústica. A la part posterior de les dunes de la platja des Trenc, es pot observar una gran extensió de terreny que es troba rebaixada formant un gran forat. Aquesta es coneix com “es colt de s’Arena”, probablement extreta per al seu ús com a material de construcció. L’interès de la zona radica en que moltes aus aprofiten els talls realitzats a les dunes fòssils per nidificar-hi.

- Aljub de Cas Donat,aljub: rústica. Aljub de Cas Donat. Al llarg del segle XVII es van fer un conjunt de reformes en el Santuari de Sant Joan i va ser probablement al 1671 quan es va construir. Es troba situat a uns 50 metres de l’oratori. En un costat de l’aljub hi ha gravada una creu i l’escut de Campos. Era de propietat municipal per a proveir d’aigua a l’oratori hi ha la gent dels voltants.

- Basílica paleocristiana de Son Fadrinet,jaciment arqueològic: rústica. Basílica paleocristiana de Son Fadrinet. Fou descoberta l’any 1998. Es van fer excavacions arqueològiques al llarg de 1999-2001. Les restes més destacables són, a part de la basílica, els paviments amb mosaics, el baptisteri i un cementiri. El conjunt es pot datar entre els segles VI-VII dC. Els seus mosaics foren traslladats i restaurats, trobant-se actualment al Museu de Mallorca.

- Molí d’en Majora,moli: urbana. Molí d’en Majora, construït abans de 1818. Presenta una planta quadrangular amb torre cilíndrica al centre.

- Celler de Ca n’Alou, ceiler: urbana. El celler de Ca N’alou va ser construït cao a finals del segle XIX,sobre el terreny conegut com “Ca n’Alou vell”. El 1964 va deixar de funcionar com a tal.

- Molí d’en Meló,molí: urbana. Molí d’en Meló abans conegut com el Molí d’en Mama. Construït cap al segle XIX i deixant de funcionar com a tal, ja al segle XX.

- Molí d’en Ferrer, molí. Urbana. Molí d’en Ferrer. La seva construcció data aproximadament del segle XVIII. Es tractava d’un molí fariner, on la seva maquinària li fou retirada cap a l’any 1920.

- Aljub de Son Sala, aljub: rústica. Aljub de Son Sala, de cronologia moderna. Presenta una porxo en el qual hi ha els abeuradors pels animals.

- Antiga cantera de Son Toni Amer, cantera: rústica. Antiga pedrera de marès de Son Toni Amer. Aquesta pedrera deixar de funcionar com a tal per a ser utilitzada, des de l’any 2008, com a parc fotovoltaic.