Patrimoni natural Patrimoni natural

- És Salobrar, zona humida: rústica. És Salobrar de Campos és la segona zona humida més important de Mallorca protegida com a àrea d’especial interès. La seva riquesa en ecosistemes propicia la presència de 171 espècies d’aus, a més de nombroses plantes autòctones. La seva extensió és de 330 ha.
Sembla que va ser la zona explotada per l’obtenció de sal des del segle IV aC.
Després de la conquesta catalana aquestes salines continuaren essent productives. Al segle XIX van ser progressivament abandonades a causa de la seva escassa rendibilitat. L’any 1845 es va plantejar la dessecació d’aquesta a causa del paludisme (malària). Amb la instal•lació de l’empresa, Salines de Llevant SA el 1951, es va reobrir aquesta explotació.

- Platja des Trenc, platja: rústica. Sa Platja des Trenc correspon a uns desl arenals més bells i coneguts de la nostra illa. Es troba protegit conjuntament amb és Salobrar, formant un espai natural d’especial interès amb més de 171 espècies d’aus.Es seu bon accés i proximitat causa una afluència massiva de banyistes en els mesos d’estiu.

- Sistema dunar des Trenc, sistema dunar: rústica. L’ecosistema format per les platges i els sistemes dunars tenen una gran importància per la gran extensió de costa que representen al litoral sud de la nostra illa. Les dunes, acumulació de sorra originada pels forts vents, són uns ecosistemes molts fràgils. La feble coberta vegetal, que amb les seves arrels les fica a terra, és de total importància a l’hora de conservar les nostres platges.
Per això és important respectar les indicacions que es recomanen en aquest llocs. En el cas de Trenc, aquest ecosistema forma una barrera natural entre el mar i el Salobrar, permetent la conservació d’aquesta gran albufera.

- Platja de s’arenal d’en Tem, platja: rústica. Com passa amb la platja des Trenc i és Salobrar, s’Arenal d’en Tem forma també part de l’Área Natural d’Especial interès. Aigües cirstal•lines amb sorra blanca i fina. El nom d’aquest arenal el rep per una antiga Creu “Creu d’en Tem” que es va erigir en el lloc, per l’ofegament de Joan Obrador de Can Tem el 1866. La creu va desaparèixer a causa d’un fort temporal.

- Platja des Freu de ses Covetes, platja: rústica. El Freu de ses Covetes és una petita platja situada al mateix nucli vacacional. El seu topònim “de ses Covetes” procedeix de les nombroses coves moltes d’elles prehistòriques, que formaven part d’una elevació rocosa, avui desapareguda, que fou explotada com a pedrera per aixecar la muralla renaixentista de la ciutat de Palma.

- Platja de ses Covetes/Platja des Morters, platja: rústica. Aquesta petita platja des Morters es troba entre els afloraments rocós de Cas Sord i el nucli de ses Covetes. El seu nom •des Morters• és a causa de l’antiga extracció de pedra per a l’elaboració de morters de cuina. És una zona que combina sorra i afloraments rocosos.

- Sistema dunar de sa Ràpita, sistema dunar: rústica. L’ecosistema format per les platges i els sistemes dunars tenen una gran importància per la gran extensió de costa que representen el litoral sud de la nostra illa. Les dunes, acumulació de sorra originada pels forts vents, són uns ecosistemes molt fràgils. La feble coberta vegetal, que amb les seves arrels les fica a terra, és de total importància a l’hora de conservar les nostres platges. Per això és important respectar les indicacions que es recomanen en aquest llocs.

- Platja de s’arenal de sa Ràpita, platja: rústica. L’arenal de sa Ràpita es troba situat entre el mateix nucli de sa Ràpita i la zona rocosa de Can Sordo. És un lloc popular de pràctica de surf i windsurf. Es caracteritza per aigües cristal•lines, grans dunes de sorra i d’una important pineda.