Projectes Projectes

En aquests moments tan delicats per la situació econòmica de moltes families, empreses i organitzacions, es fa més necessari que mai tenir projectes que la suma de tots ells ens donin una mà a prosperar.

Alguns d'aquests projectes que tenim son:

- millora de la carretera que ve de Palma

- agilitzar i facilitar els tràmits burocràtics i administratius