Portal de Transparència - Regidories

 

Actualment, el nostre Ajuntament està format per un consistori de 10 regidors, dels quals 9 tenen delegacions.

A cada apartat de les regidories podreu ampliar cada una d’aquestes delegacions.

Equip de Govern de la Corporació Municipal


1. Francisca Porquer Manresa, batlessa.
Àrees de Cultura, Protocol i Coordinació de regidories.
Suport a les àrees de Turisme i Funció Pública.

2. Sebastià Sureda Mas, primer tinent de batle.
Àrees d'Urbanisme, Activitats, Hisenda i Servei d'aigües.
Suport a l'àrea de Policia Local.

3. Jaume Vidal Pons, segon tinent de batle.
Àrees d'Esports, Protecció Civil i Joventut.
Suport a l'àrea de de Participació Ciutadana.

4. Aina Maria Manresa Monserrat, tercera tinent de batle.
Àrees de Serveis socials, Mercats, Fires i Festes.
Suport a l'àrea de Comerç.

5. Rafel Adrover Obrador, quart tinent de batle.
Àrees de Medi Ambient i Platges, Sanitat i Comerç.
Suport a l'àrea de Manteniment d'edificis municipals.

6. Inès Nicolau Lladó, cinquena tinent de batle.
Àrees de Persones Majors i Participació Ciutadana.
Suport a l'àrea de Cultura.

7. Carmen Marín Barceló, regidora.
Àrees d'Educació, Infantesa i Turisme.
Suport a les àrees de Fires i Festes i Joventut. 
Representant als Consells escolars dels centres del municipi.

8. Sebastià Bonet Rigo, regidor.
Àrees de Brigada municipal, Obres, Patrimoni, Manteniment d'edificis municipals i Sector primari.
Suport a l'àrea de Servei d'aigües.

9. Clara Roig Miramontes, regidora.
Àrea de Funció pública.
Suport a l'àrea de Protocol.

10. Julià Jaume Ginard, regidor.
Àrees de Policia Local, Sa Ràpita, Ses Covetes, Cementeri i Camins rurals.
Suport a les àrees de Medi Ambient, Obres, Patrimoni, Manteniment d'edificis municipals.

 

Decret nomenament delegats d'àrees
publicat al BOIB núm. 83, de 22 de juny de 2019