Signatura de la facturació electrònica Signatura de la facturació electrònica

Signatura de la factura electrònica

Els requisits de la signatura electrònica d'una factura electrònica per a les AA.PP. s'estableixen a l'article 5 i la disposició transitòria segona de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

Per poder-la signar, heu de disposar d'un certificat de signatura electrònica avançada i que resideixi en dispositiu físic (DNIe, Certificat de classe 2 de la FNMT...). En funció del programari que utilitzeu el mètode podrà variar.

També podeu emprar alguna de les plataformes bancàries o privades que tenen signatura delegada, és a dir, que signen en nom vostre la factura, estalviant-vos aquest pas.