Situació de Campos Situació de Campos

El terme municipal de Campos es troba situat a la zona sud i sud-est de l’illa de Mallorca. La seva extensió és de 14.783 hectàrees i ocupa el 4.11% de la superfície total de l’illa. Els pobles veïnats que limiten amb Campos són Porreres, Felanitx, Santanyí, ses Salines i la mar Mediterrània.

Terme municipal de Campos

El municipi campaner s’estén per una planura al.luvial que puja suaument des de la costa fins a la cota de 100 metres, al nord. Prop de la mar, hi ha Es Salobrar, zona humida que rep les aigües dels torrents de la conca de Campos (el torrent de Son Catlar)i de la mar. La costa campanera és rocosa i baixa a l’extrem més occidental, mentre que a l’extrem meridional predominen els arenals de la platja. des Trenc. En aquest sector de la costa s’hi troben els illots de Na Gavina, Sa Llova i S’Illot Gros.

La climatologia local és la típica de l’àrea mediterrània, encara que la zona sud de Mallorca és una de les més àrides de l’illa: presència d’estius secs i calents amb combinació d’ hiverns suaus. La tardor assoleix els registres pluviomètrics més elevats, encara que de manera molt irregular, produint-se excepcionalment pluges molt intenses que de vegades originen inundacions a la zona.

El municipi de Campos compta amb al tercera conca hidrogràfica de Mallorca on es recullen les aigües de les elevacions pròximes dels pobles del voltant. Aquest aspecte va esser de vital importància per a l’aparició del molins de vent.

La vegetació es localitza sobretot a la zona costanera (pinar i garriga)i al Salobrar. És més bé escassa a la resta del municipi on els terrenys es dediquen al conreu.
Per tenir una orientació cal assenyalar que la població de Campos està al voltant de 10.000 habitants l’any 2011.

Campos és un poble dedicat principalment als serveis, però que té un passat recent importantíssim com a municipi dedicat a l’agricultura i sobretot a la ramaderia amb nombroses vaqueries destinades a la producció de llet.

El sector amb més impuls és el de la construcció i venda de material: les fàbriques de materials com les rajoles, vigues. A Campos també ha estat important la producció i fàbrica de productes lactis així com les tendes del petit comerç. Pel que fa a l’oferta turística Campos disposa d’una oferta hotelera amb 2 hotels i onze establiments turístics (agroturismes).